Fogadóórák II.félév

[2024.02.12] Kollégáink elérhetők az alábbi időpontokban  Letöltés >>


ISKOLÁNKRÓL

Minden, ami az iskolában történik, a gyermek boldogságát, adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.


TANÁRAINK

Név: Szak Beosztás:
Steierlein István
matematika - testnevelés igazgató
Frick Erika tanító igazgatóhelyettes
Papp Krisztina magyar nyelv és irodalom , etika igazgatóhelyettes
Bathó Ágnestanító, angol1.a of.
Farkas Anna matematika - fizika óraadó tanár
Bendur Évamagyar nyelv és irodalom, történelemtanár
Burka Tiborfizikaóraadó tanár
Székely Kristóf
testnevelés tanár
Baranyai-Németh Ágnestanító1.b of.
Kovácsné Gulya Ildikó
tanító
3.b of.

Csonka Viktória angol nyelv  tanár
Boldogfalvi Boglárka Annatestneveléstanár
Lászlóné Pátkai Zsuzsannakémia, biológiatanár
Krasznai Judit
tanító, testnev. művt. 2.a of.
Gönczöl László
biológia-testnevelés
tanár, 8. C of.
Belovicsné  Kovács Szilvia magyar nyelv és irodalom, etika napközis,etika,színház és dráma
Szabó Ildikó biológia - testnevelés tanár
Désy Ágnes tanító napközis nevelő 
Nyitrai Orsolya
rajz
óraadó tanár
Kálmánfiné Arató Zsuzsanna
német nyelv 5. b of.
dr. Bujdosóné Pintér Kinga angol nyelv óraadó tanár
Szarvas Gábor testnevelés tanár
Lászlóné Pátkai Zsuzsannakémia, biológiatanár
Hudák Éva
tanító
napközis nevelő
Makovi József
földrajz,informatika,
történelem
6.b. of.
Nagy Hajnalka tanító, német napközis nevelő, tankönyvfelelős
Mayerné Héder Christa tanító 4.a. of., alsós munkaközösség-vezető
Némethné Kovács Erika
tanító
napközis nevelő
Németh Mónikatanító2.a of.
Princessné Baranyai Ágnes tanító 2.b of.
Nyitrai Orsolyarajzóraadó
Lennertné Primmer Petra ének, magyar nyelv és irodalom, 7.a of.
Steierleinné Viniczai Márta matematika - testnevelés tanár
Szakál Ildikó tanító, angol 3.a of.
Szmik Györgyné tanító 4.b. of.
Borosné Bozzai  Bernadettmatematika, informatika5.a of.
Szöllősy Adrienne angol nyelv 7.b of.
Vajay Zita tanító napközis nevelő
Virágh Hajnalka
tanító
2.b of.
Návay Katalintestnevelés8.a of.
Pappné Körmendi Mártatanító, németnapközis nevelő
Piukovics Tímeatörténelem, földrajztanár, 8.b of.
Hudák Évatanítónapközis nevelő
Nagy Judittanítójelenleg gyesen
Erdélyi ZsuzsannaMagyarnyelv és irodalom, etika6.b of.
Vass Erikatanítónapközis nevelő

TECHIKAI DOLGOZÓINK

Filipovics Irén gondnok, gazdasági ügyintéző
Kiss Lajosné

Tuboly-Tóth Tímea
hivatalsegéd
Szabó Edit

Vinczéné Sebestyén Irma

Kiss Lajosné
Pintér Hajnalka
Király Imre
karbantartó
Filipovics Gáborudvaros
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
Szíjártóné Légrádi Mónika
iskolatitkár
Baloghné Angyal Katalin ped. asszisztens
Szalainé Csonka Krisztina ped. asszisztens
Füleki- Meggyes Orsolya
Gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus

CSENGETÉSI REND(ÚJ)
1. óra
7.50 - 8.35
szünet
10 perc
2. óra
8.45 - 9.30
szünet
15 perc
3. óra
9.45 - 10.30
szünet
15 perc
4. óra
10.45 - 11.30
szünet
10 perc
5. óra
11.40 - 12.25
szünet
10 perc
6. óra
12.35 - 13.20
szünet5 perc
7.óra13.25 - 14.10
Ugrás a lap tetejére »

TANULÓINK

2023/24-as tanév tanulói statisztikai adatai.   Letöltés »

Ugrás a lap tetejére »

SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK

Számos lehetőség közül választhatnak diákjaink a délután hasznos eltöltésére iskolai keretek között.
Ugrás a lap tetejére »

Iskolai Szociális segítő fogadóóráiSPORT

A mindennapos testnevelést a tanórákon kívül tömegsport órákkal és edzésekkel színesítjük (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, darts, asztalitenisz, torna, atlétika), de több városi sportegyesülettel van működő együttműködési megállapodásunk is (labdarúgás, kézilabda, vitorlázás, vívás, trampoline).


Ugrás a lap tetejére »