Fogadóórák II.félév

[2019.03.01.] Kollégáink elérhetők az alábbi időpontokban  Letöltés >>


ISKOLÁNKRÓL

Minden, ami az iskolában történik, a gyermek boldogságát, adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.TANÁRAINK

Név: Szak Beosztás:
Steierlein István
matematika - testnevelés igazgató
Frick Erika tanító igazgatóhelyettes
Bognár Ferencné magyar nyelv és irodalom - történelem igazgatóhelyettes
Bálint Krisztina matematika - földrajz 8.a. of.
Németh  Mónika
tanító napközis nevelő
Kovácsné Gulya Ildikó
tanító
4.b of.
Benyóné Farkas Anna matematika - fizika 7.b of.
Krasznai Judit
tanító, testnev. művt. 1.a of.
Gönczöl László
biológia-testnevelés
tanár
Nagy Judit
tanító, inf. művt. napközis nevelő
tanító
Szabó Ildikó biológia - testnevelés tanár
Hudák Éva tanító, fejlesztőpedagógus 2.a. of.
dr. Hullerné Takács Ilona történelem -
hon- és népismeret, állampolgári ismeretek, etika
8.b. of.
Nyitrai Orsolya
rajz
óraadó tanár
Paál Boglárka
német tanár
dr. Bujdosóné Pintér Kinga angol nyelv 6.a of.
Papp Krisztina magyar nyelv és irodalom 
tanár
Kőszeghy Edit
tanító
napközis nevelő
Kovács Erikabiológiatanár
Makovi József
földrajz,informatika,
történelem
5.b. of.
Mitsné Gáspár Orsolyaangoltanár
Nagy Hajnalka tanító, német tanító,
tankönyvfelelős
Mayerné Héder Christa tanító 4.a. of.
Erdélyi Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom
8.a of.
Princessné Baranyai Ágnes tanító napközis nevelő
Nádudvari Erika német nyelv tanár
Pekárdy Tamás testnevelés tanár
Pozsonyi Edit tanító 1.a. of.
Hajmann Péter Ádám ének tanár
Steierleinné Viniczai Márta matematika - testnevelés 6.b. of.
Szakál Ildikó tanító, angol 4.a of.
Princessné  Baranyai Ágnes tanító
napközis nevelő
Szmik Györgyné tanító 3.b. of.
Szöllősy Adrienne angol nyelv 5.c of.
Dörögdy Anita Éva magyar nyelv és irodalom tanár
Tóth Lászlóné tanító 2.b. of.
Vajay Zita tanító tanító
Virágh Hajnalka
tanító
1.b of.
Eszenyi Bernadett
testnevelés
tanár
Návay Katalintestnevelés7.a of.
Pappné Körendi Mártatanítónapközis nevelő

TECHIKAI DOLGOZÓINK

Filipovics Irén gondnok, gazdasági ügyintéző
Kiss Lajosné

Horváth Zoltán Györgyné

Szabó Edit
hivatalsegég
Vinczéné Sebestyén Irma

Sóvári Istvánné
Király Imre
karbantartó
Soós Ferencudvaros
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
Szíjártóné Légrádi Mónika
iskolatitkár
Baloghné Angyal Katalin ped. asszisztens
Jász Zsuzsanna ped. asszisztens

CSENGETÉSI REND
1. óra
7.50 - 8.35
szünet
10 perc
2. óra
8.45 - 9.30
szünet
15 perc
3. óra
9.45 - 10.30
szünet
10 perc
4. óra
10.40 - 11.25
szünet
10 perc
5. óra
11.35 - 12.20
szünet
5 perc
6. óra
12.25 - 13.10
Ugrás a lap tetejére »

TANULÓINK

2017/18-as tanév tanulói statisztikai adatai.   Letöltés »

Ugrás a lap tetejére »

SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK

Számos lehetőség közül választhatnak diákjaink a délután hasznos eltöltésére iskolai keretek között. Tekintse meg a 2015/16-es tanévben meghirdetett  szakkörök, sportkörök listáját. Letöltés »

Ugrás a lap tetejére »

SPORT

A mindennapos testnevelést a tanórákon kívül tömegsport órákkal és edzésekkel színesítjük (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, darts, asztalitenisz, torna, atlétika), de több városi sportegyesülettel van működő együttműködési megállapodásunk is (labdarúgás, kézilabda, vitorlázás, vívás, trampoline).

Ugrás a lap tetejére »

TÁLTOS SZÍNJÁTSZÁS

Dzsungel könyveDzsungel könyve

(A kapcsolódó galéria megtekintéséhez klikkeljen a képre!) 

Iskolánkban több mint tíz éve működik alapfokú művészeti oktatás. A Szegedi Táltos Tehetséggondozó Iskola tagiskolájaként a tehetséggondozást, az egyéni képességek kibontakoztatását tűztük ki célul magunk elé.

Jelenleg színjáték és festészet művészeti ágakban. négy csoportban közel 110 gyermekkel foglalkozunk. Rendszeres résztvevői vagyunk iskolai, városi rendezvényeknek, megyei versenyeknek, alkotásaink megtekinthetők  kiállításainkon.

 Valljuk, hogy a művészeti nevelés, mint minden tevékenység, magában hordozza a személyiségformálás lehetőségét. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben,, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek.

Művészeti nevelésünkkel szeretnénk megalapozni tanulóink esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét.

A Táltos Művészeti Oktatás telepvezetője: Tévaldné Sersing Ildikó, csoportvezető pedagógusok: Hudák Éva és dr. Véghné Gál Ágnes

Ugrás a lap tetejére »