Fogadóórák I.félév

[2022.02.07] Kollégáink elérhetők az alábbi időpontokban  Letöltés >>


ISKOLÁNKRÓL

Minden, ami az iskolában történik, a gyermek boldogságát, adottságainak kibontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.TANÁRAINK

Név: Szak Beosztás:
Steierlein István
matematika - testnevelés igazgató
Frick Erika tanító igazgatóhelyettes
Papp Krisztina magyar nyelv és irodalom , etika igazgatóhelyettes
7.c of.
Antal-Palcsák Ildikótanítónapközis nevelő
Bálint Krisztina matematika - földrajz 7.a. of.
Bendur Évamagyar nyelv és irodalom, történelemtanár
Németh  Mónika
tanító 1.a of
Kovácsné Gulya Ildikó
tanító
3.b of.

Benyóné Farkas Anna matematika - fizika tanár, term.tud.
munkaközösség-vezető
Boldogfalvi Boglárka Annatestneveléstanár
Lászlóné Pátkai Zsuzsannakémia, biológiatanár
Krasznai Judit
tanító, testnev. művt. 2.a of.
Gönczöl László
biológia-testnevelés
tanár
Nagy Judit
tanító, inf. művt. napközis nevelő
informatika
Szabó Ildikó biológia - testnevelés tanár
Désy Ágnes tanító napközis nevelő 
dr. Hullerné Takács Ilona történelem -
hon- és népismeret, állampolgári ismeretek, etika
8.a. of.
Nyitrai Orsolya
rajz
óraadó tanár
Kálmánfiné Arató Zsuzsanna
német nyelv 7. b of.
dr. Bujdosóné Pintér Kinga angol nyelv tanár
Szonner Balázs testnevelés tanár
Földes-Nagy Katalin
magyarnyelv és irodalom, angol nyelv
tanár
DÖK vezető
Kovács Erikabiológia,term. ismeret5.b of.
Makovi József
földrajz,informatika,
történelem
8.b. of.
Nagy Hajnalka tanító, német napközis nevelő, tankönyvfelelős
Mayerné Héder Christa tanító 4.a. of., alsós munkaközösség-vezető
Némethné Kovács Erika
tanító
napközis nevelő
Németh Mónikatanító1.a of.
Princessné Baranyai Ágnes tanító 1.b of.
Lennertné Primmer Petra ének, magyar nyelv és irodalom, 5.a of.
Steierleinné Viniczai Márta matematika - testnevelés tanár
Szakál Ildikó tanító, angol 3.a of.
Szmik Györgyné tanító 4.b. of.
Szonner Balázstestneveléstanár
Szöllősy Adrienne angol nyelv 8.c of.
Sövény Gergőangol nyelvóraadó tanár
Újváry Éva magyar nyelv és irodalom tanár
Tatár Attila Bendegúz Fizika,technika, informatika tanár
Vajay Zita tanító napközis nevelő
Virágh Hajnalka
tanító
2.b of.
Návay Katalintestnevelés6.a of.
Pappné Körmendi Mártatanító, németnapközis nevelő
Piukovics Tímeatörténelem, földrajztanár, 5.b of.
Füleki Meggyes Orsolyafejlesztő pedagógusgyógyped. asszisztens, fejlesztő pedagógus
Szilvási Esztertanító, angol nyelvjelenleg gyesen
Erdélyi ZsuzsannaMagyar, etikajelenleg gyesen

TECHIKAI DOLGOZÓINK

Filipovics Irén gondnok, gazdasági ügyintéző
Kiss Lajosné

Tuboly-Tóth Tímea

Szabó Edit

Vinczéné Sebestyén Irma

Pintér Hajnalka
Király Imre
karbantartó
Soós Ferencudvaros
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
Szíjártóné Légrádi Mónika
iskolatitkár
Baloghné Angyal Katalin ped. asszisztens
Jász Zsuzsanna ped. asszisztensCSENGETÉSI REND(ÚJ)
1. óra
7.50 - 8.35
szünet
10 perc
2. óra
8.45 - 9.30
szünet
15 perc
3. óra
9.45 - 10.30
szünet
15 perc
4. óra
10.45 - 11.30
szünet
10 perc
5. óra
11.40 - 12.25
szünet
10 perc
6. óra
12.35 - 13.20
szünet5 perc
7.óra13.25 - 14.10
Ugrás a lap tetejére »

TANULÓINK

2021/22-as tanév tanulói statisztikai adatai.   Letöltés »

Ugrás a lap tetejére »

SZAKKÖRÖK, DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK

Számos lehetőség közül választhatnak diákjaink a délután hasznos eltöltésére iskolai keretek között.
Ugrás a lap tetejére »

Iskolai Szociális segítő fogadóóráiSPORT

A mindennapos testnevelést a tanórákon kívül tömegsport órákkal és edzésekkel színesítjük (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, darts, asztalitenisz, torna, atlétika), de több városi sportegyesülettel van működő együttműködési megállapodásunk is (labdarúgás, kézilabda, vitorlázás, vívás, trampoline).


Ugrás a lap tetejére »