Rövid  hírek

[2024/04/10] április havi program  Letöltés>>

délelőtti fogadóórák 2024   Letöltés >>

Tanév rendje 2023/2024
Letöltés
>>
BEMUTATKOZÁS

Nyugodt, csendes zöldövezeti környezetben működő iskolánk munkáját az vezérli, hogy tanulóink számára tudjuk biztosítani a kellemes, oldott légkört, a boldog iskoláskort, és közben feleljünk meg a szülői, önkormányzati, törvényi, valamint a magunk által meghatározott elvárásoknak.
Iskolánk 18 tanuló- és 10 napközis csoporttal működik. Tanulóink jelenlegi létszáma 422, tantestületünk 40 fős.
Rendelkezünk a szükséges szaktantermekkel, tornateremmel, új kosárlabda csarnokkal, szilárd burkolatú kosár- és kézilabdapályával, műfüves labdarúgó pályával. Két számítástechnikai termünkben összesen 30 gépet, 11 tanteremben interaktív táblát, 2 osztályban tableteket használhatnak tanulóink, jól felszerelt könyvtárunk a szabadidő hasznos eltöltését biztosítja.
Az elmúlt években lezajlott építkezések és felújítások kulturált környezetet biztosítanak.

Pedagógiai Programunk szerint két tagozatot (idegen nyelvek: angol és német, testnevelés) és emelt szintű matematikaoktatást működtetünk. Ezeket a tárgyakat emelt óraszámban és csoportbontásban oktatjuk.

A mindennapos testnevelést a tanórákon kívül tömegsport órákkal és edzésekkel színesítjük (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, torna, atlétika), de több városi sportegyesülettel van működő együttműködési megállapodásunk is.
 
A központi felvételi tárgyaknak, a magyar nyelv és irodalomnak valamint a matematikának tanítását kiemelten kezeljük. Az elmúlt évek felvételi eredményeire büszkék vagyunk, a tanulók 50-70 %-a kerül be gimnáziumba. A kompetenciamérésen magasan az országos átlag, de még a megyeszékhelyi iskolák átlaga fölött is teljesítenek tanulóink.
Az iskolai oktatás magas színvonalát bizonyítják a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért kiváló eredményeink. A tehetséges és érdeklődő gyerekek számára szakköröket (matematika, informatika, honismeret, énekkar, felvételi előkészítő) indítunk. A kevésbé eredményes tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat tartunk, délután törvény szerint biztosítjuk a foglalkozásokat.
Négy éve minden évben nyertesei voltunk a Határtalanul pályázatnak, amely során a 7. évfolyamosok a Felvidéken illetve Szlovéniában, Horvátországban szerezhettek felejthetetlen élményeket.

Októbertől márciusig úszást oktatunk az új balatonfüredi uszodában a 2-7. osztályos tanulóknak. 1992 óta szervezünk sítábort, már több mint 20 éve Ausztriába. Honismereti táboraink célja hazánk történelmi és természeti értékeinek megismerése, a szünidő kellemes és hasznos eltöltése.

Diákönkormányzatunk rendezvényei (farsang, Radnóti Hét, diákparlament, klubdélután) hozzájárulnak a családias hangulatú közösségi élethez. Minden évben a Fenntarthatósági Témahét keretében szervezünk egészségnapot, lehetőség szerint jégnapot és gyalogtúrát.
 
Iskolánk légkörét a szeretetteljes szigor jellemzi. Minden gyerek számít, hisszük, hogy mindenki talál magának olyan tantárgyat, programot, szakkört, amelyben kibontakoztathatja képességeit. Egyaránt fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a felzárkózatást és a fejlesztést.
A gyerekek szeretnek idejárni, egykori diákjaink szívesen idézik fel az itt töltött éveket. Szoros kapcsolatot próbálunk tartani a szülőkkel, és tőlük nagyon sok segítséget is kapunk. A személyes kapcsolatok mellett elektronikus úton rendszeresen tájékoztatjuk őket programjainkról, eredményeinkről.


 Steierlein István igazgató