Rövid  hírek

[2019/06/06] június havi program  Letöltés>>

délelőtti fogadóórák    Letöltés >>

Tanév rendje 2018/2019
Letöltés
>>
BEMUTATKOZÁS

Nyugodt, csendes zöldövezeti környezetben működő iskolánk munkáját az vezérli, hogy tanulóink számára tudjuk biztosítani a kellemes, oldott légkört, a boldog iskoláskort, és közben feleljünk meg a szülői, önkormányzati, törvényi, valamint a magunk által meghatározott elvárásoknak. 
Iskolánk 17 tanuló- és 11 napközis csoporttal működik. Tanulóink jelenlegi létszáma 424, tantestületünk 38 fős. 

A hat éve  megvalósult épületenergiai fejlesztés  után  idén elkészül a felújított épületszárny az új tornacsarnokkal, így újra gyönyörű környezetben várhatjuk  diákjainkat. Három szabadtéri pályával és nagy udvarral is rendelkezünk.

Tagozataink:  Idegen nyelv ( angol, német felső tagozaton 5 órával), testnevelés

Emelt szint:  Matematika (1-8. osztályban tehetségfejlesztő foglalkozással)

Felvételi előkészítő:  magyar nyelv és matematika (8. évfolyamon)

Évfolyamaink - szándékaink szerint -2 egyforma párhuzamos  osztállyal működnek ( egy évfolyamunkon 3 osztály van), de a fent említett tárgyakból együtt tartjuk a tanórákat csoportbontásban, a nyelvi tagozatnál és a matematikánál emelt óraszámban.

Az objektív, un. kimenő értékek minősítik tanulóinkat és tantestületünk oktató-nevelő munkáját. A kompetenciamérési erdményeink, a középiskolai felvételi pontszámunk, a gimnáziumokba felvettek aránya, a tanulmányi- és sporteredményeink megyei szinten is kiemelkedőek. A tehetséges és érdeklődő gyerekek számára szakköröket( informatika, honismeret, énekkar, természettudományi, képzőművész) indítunk. A kevésbé eredményes tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat tartunk.

A felvételitárgyak mellett az elmúlt években különösen népszerüek a természettudományok, az informatika, művészeti oktatás.

Számítástechnikai és a technika termünkben összesen 40 gépet, 8 tanteremben interaktív táblát használhatnak tanulóink.

A Táltos alapfokú művészeti oktatás keretében színjátszó- és képzőművész foglalkozásoon vehetnek részt tanulóink.

Nagy lehetőséget kaptunk az új uszoda megnyitásával az úszásoktatásra, 25 éve szervezzük sí táborunkat Ausztriába, de a harmadikosokat Eplénybe is visszük.
Nyári vízitáboraink során megismerhették tanulóink a Duna, Tisza, Rába, Mosoni-Duna és a Szigetköz vadregényes tájait, élővilágát, zúgóit.
Honismereti táboraink célja hazánk történelmi és természeti értékeinek megismerése, a szünidő kellemes és hasznos eltöltése.
Diákönkormányzatunk rendezvényei hozzájárulnak a családias hangulatú közösségi élethez. Minden évben szervezünk egészségnapot, jégnapot és gyalogtúrát.

Iskolánk légkörét a szeretetteljes szigor jellemzi. Minden gyerek számít, hisszük, hogy mindenki talál magának olyan tantárgyat, programot, szakkört, amelyben kibontakoztathatja képességeit. Egyaránt fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a felzárkózatást és a fejlesztést.
A gyerekek szeretnek idejárni, egykori diákjaink szívesen idézik fel az itt töltött éveket. Szoros kapcsolatot próbálunk tartani a szülőkkel, és tőlük nagyon sok segítséget is kapunk. A személyes kapcsolatok mellett elektronikus úton rendszeresen tájékoztatjuk őket programjainkról, eredményeinkről.

 

 Steierlein István igazgató